@International Services Logo

JAPANESE - recorded in Tokyo, Japan

YOKOO
TSUNO
TANIOKA
TAMAGAWA
TAKEDA
TA
OHMORI
OJU
OMA
ONA
NUGENT
EMI
KYOA
KYOK
HIROHOMI
TARO
COMMERCIAL
YOSHI
TANI 2
OGURA 1
OGURA 2
COKE
CISCO TEL
NEGISHI
NAGATANI
MOISHI
MIDORI
MATSUO
MALE 1
MALE 2
MALE 3
MALE 4
MALE 5
MALE 6
MALE 7
MALE 8
MALE 9
MALE 10
MALE 11
MALE 12
MALE 13
MALE 14
MALE 15
MALE 16
MALE 17
MALE 18
FEMALE 1
FEMALE 2
FEMALE 3
FEMALE 4
FEMALE 5
FEMALE 6
FEMALE 7
FEMALE 8
FEMALE 9
FEMALE 10
FEMALE 11
FEMALE 12
FEMALE 13
KEKO O
MASAYA
MOT
SHINICHI
TAKAYASU
AKINO
KEIKO
KATO
JUNKOKAT
ISAO
MAKIDAI

CHINESE-MANDARIN - recorded in China (see later this page for Taiwanese)

LIU TV
LIU
YANG A
YANG IT
YANG TV
ROSETTI
CHOW YIN
TOYOTA
TSUI
YAU MEI
TWH
MARK HON
ZANG
BIEN M
BIEN TVC
BIN BIN
BOSS 1A
BOSS 1B
BOSS 2A
BOSS 2B
BOSS 3A
BOSS 3B
DENG
DENG YUK
FANNY
FAT
FOO
FREDDY
WANG
FUNG
GIRL
GRAND 1
LIU B
MA
PAN LING
SO LAI
MEI
XUBING
MALE 1
MALE 2
MALE 3
MALE 4
MALE 5
MALE 6
MALE 7
MALE 8
MALE 9
MALE 10
MALE 11
MALE 12
MALE 13
MAX
MAY MICO
MAY T
MIRK
MORITZ
LALA
LAM YOUNG
LIB
LING YAN
YIM
GRAND
ISABEL
JAN
JAN 2
CHEUNG
CISCO
MOTOROLA
PEI LEI
POON LIN
POON LIN 2
RALPH
RUDOLF
SARA
SERAFI
SHUIY
SO
SO 2
TANGYUK
TSE KAI
TSUI
STEV
WING
WONG
WSC
YANG
FEMALE 1
FEMALE 2
FEMALE 3
FEMALE 4
FEMALE 5
FEMALE 6
FEMALE 7
FEMALE 8
CHOW YIN
LIU N
YIP CHING

CHINESE - CANTONESE recorded in Hong Kong

ANN
ADA
YIM
ANN B
ANN T
ERKI
EVA
HALUK
LEE
TOYOTA
FONG
NANCY
PAT
PRANGEL
YIM LAK
TSEHK
WONG
SEAN
SERENA
SUNNY
TONU
VEIKO

CHINESE - TAIWANESE recorded in Taipei, Taiwan

CHAO MENG
CHYI JWEI
HSIAIO YUEH
HSIAO UEN
HSI HUA
DUMOL
KWANG HSIA
KWAN JWUNG
MIENG HSUN
IU TYAO
DUMOLT
TE HSUN
TWUNG MEI
PE LI
GAO
TAN

CHINESE - SINGAPORE recorded in Singapore

FENYING
DARREN LEE
LINGZHI
DARYL ONG
LUCY
SAM CHONG
ONG MENG

HMONG - recorded in USA, China

TELEPHONY
MAY
BANK
MAYSOLY
YING

 

KOREAN - recorded in Seoul, Korea

CISCO
CISCO 2
CISCO 3
FEMALE 1
FEMALE 2
FEMALE 3
MOLEX
FEM 3
FISERV
HUOUNG
AARON
MALE 1
MALE 2
JAMIN
KIRK
STEPH
 

NEXT PAGE